Text Size
zondag, oktober 21, 2018
showcasebase.png

Omgeving

 

De Sterreschans

De blokhut is gelegen 1 kilometer buiten het centrum van Doornenburg (Gemeente Lingewaard), nabij het veer naar Pannerden. De omgeving wordt gedomineerd door de splitsing van de rivieren de Rijn en de Waal en de oorsprong van de Linge. De blokhut zelf ligt in een punt van een (vroeger) zespuntig fort. Dit vestingswerk is ontstaan in 1742, doordat door de aanleg van het Pannerdensch kanaal, de splitsing van de Rijn en de Waal stroomafwaarts verhuisde. De naam van dit vroegere vestingswerk was Sterreschans. Hier is ook de blokhut naar vernoemd.

 

Rivierengebied

De blokhut ligt letterlijk tussen het water. Dichtbij de blokhut stromen de rivieren Waal, Rijn. Vanuit de Rijn vindt de Linge zijn oorsprong. De Waal met zijn zandstranden is van deze de grootste. Het wordt door de scheepvaart intensief gebruikt. Vooral ’s avonds is dit de moeite waard om te zien. De Rijn komende vanuit Duitsland heet voorbij de splitsing in eerste instantie Pannerdensch kanaal waarna het via Nederrijn weer Rijn gaat heten.De naam Pannerdensch kanaal ontstond nadat in 1700 dit kanaal werd afgegraven om een betere verbinding te krijgen met de Waal. De “Oude Rijn” bestaat ook nog. Dit ligt als natuurgebied in de direkte omgeving van Pannerden. De Linge is als irrigatiekanaal gegraven t.b.v. de Betuwe

rivierengebied

 

Veldsteenoven de Roswaard

In de uiterwaarden langs het Pannerdensch kanaal in de richting van Angeren ziet men (op particulier terrein) de resten van veldsteenoven De Roswaard. Een van de weinige overblijfselen van een veldsteenoven in Nederland. De hoge muren zijn begroeid met planten en zelfs bomen. Het hele uiterwaardengebied zal op termijn deel gaan uitmaken van het natuurgebied "De Gelderse Poort". Doordat het gebied ten oosten van de snelweg Arnhem-Nijmegen geen doorgaande functie heeft en omdat de dijken op een aantal plaatsen voor gemotoriseerd verkeer zijn afgesloten, is het gebied ideaal voor fietstochten. Met name de dijkwegen met hun prachtige uitzicht en de mogelijkheden om per (fiets)pont de Betuwe te verlaten en over te steken naar het Gelders Eiland (Liemers) en de Ooypolder, zorgen voor een breed scala aan opties voor iedereen.

Klompenwaard

 

Fort Pannerden

Op het splitsingspunt van de Rijn ligt het 19de eeuwse het sperfort Pannerden, gebouwd in 1869, was de koningin van alle fortificaties in de Betuwe. Het bolwerk verrees op het middels aangewonnen land bij de splitsing van de Rijn en de Waal, oftewel de “kop van Doornenburg”. Het geheel is opgetrokken uit baksteen en alleen al daarom een spectaculaire bezienswaardigheid.

fortbovenaf

 

Hollandse waterlinie

De belangrijkste taak van het fort was om te voorkomen dat de (Duitse) vijand de Rijn zou afdammen, zodat de Hollandse waterlinie (forten en inundatiegebieden rond Utrecht) droog zou vallen. Het uitzicht vanaf dit pantserfort over het rivierenlandschap is zeer indrukwekkend. Het fort bezit ook vele kazematten. Het ligt ongeveer 500 meter vanaf de blokhut en is ook van binnen te bezichtigen.

fort

 

Kasteel Doornenburg

Doornenburg, reeds vermeld in 891, heeft een imposant middeleeuws kasteel met een unieke en grootse voorburcht, compleet met boerderij en kapel. De oorsprong is in de nevelen van de historie gehuld, maar de huidige vorm dateert uit de 13de en 14de eeuw. De naam van het kasteel werd voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 891 als bezit van de abdij van Lorsch bij Mannheim. De eerste vermelding van een heer van Doornenburg vond plaats in 1295. Het betrof hier ridder van Willem van Doornick.

kasteel

 

Burcht met gracht

Het kasteel bestaat uit twee hoofdgedeelten: een ommuurde, door grachten omgeven voorburcht en een door een brug daarmee verbonden hoofdburcht, die ook omgracht is. De zware ommuring van de voorburcht heeft aan de noordzijde, met zijn door ronde torens geflankeerde poortgebouw, en aan de aangrenzende helft van de oostzijde een op bogen rustende weergang. de hoofdburcht is grotendeels van kantelen voorzien massief gebouw op rechthoekig grondplan. De muren hebben, met het oog op de verdediging, kleine ramen en bevatten stenen van groot formaat, die in enorme hoeveelheden ter plaatse zijn gebakken. De dikte van de muren is onderaan twee meter.

kasteelburcht

 

Gerestaureerd

Hoewel het kasteel nooit belegerd en verwoest is in de middeleeuwen, raakte aan het eind van de 19de eeuw ernstig in verval en werd gerestaureerd in de periode van 1937-1941. Toen de frontline in de tweede wereldoorlog in de herfst van 1944 in de Betuwe kwam te liggen (slag om Arnhem), werd Doornenburg een Duits hoofdkwartier. In het voorjaar van 1945 werd het pas gerestaureerde bouwwerk daarom totaal gebombardeerd door de Engelsen. De nieuwe restauratie na de oorlog duurde ruim 20 jaar (1947-1968), waarna het in oude glorie herrees als een van de grootste bezienswaardigheden van de gemeente Lingewaard. Vlakbij het kasteel ontspringt de rivier de Linge die de Betuwe doorsnijdt van oost naar west.

kasteelvoorkant


 

 

 

 

 

Twitter
Facebook
Youtube
Google+
Rss feed